Hjælper / Frivillig

Vi er i gang med forberedelserne af Vejle Påske Cup og er meget taknemmelige for støtten, vi får af #VejleCenterHotel, #Bambusa og #EWII.

Men vi har også brug for jeres hjælp. 🙂 Vi mangler frivillige for at kunne gennemføre stævnet.

Vi mangler bl.a. folk til

  • at sidde ved dommerbord
  • at hjælpe med tilberedning, servering og afrydning ifm. måltider
  • at sørge for forplejning til dommerbordene
  • at føre opsyn på Rosborg og Campus, hvor deltagerne overnatter
  • at føre opsyn med omklædningsrum og toiletter

Vi håber meget på jeres hjælp.

 

 

Uden jeres hjælp kan vi ikke gennemføre stævnet.

 

De bedste hilsener stævneledelsen